Om klubben

Bryne Taekwon-Do Klubb startet med trening for ungdom og voksne, for første gang på Bryne i september 2006.  Klubben hadde da 6 medlemmer, og alle klarte den første graderingen i desember.  Høsten 2007 ble det også startet barneparti for de mellom 8 og 12 år.  1.desember 2007 ble klubben offisielt stiftet av Ørjan Vestrheim og Omid Hassanipour.
Første leder og ansvarlig instruktør ble Ørjan Vestrheim, som hadde vært klubbens instruktør og pådriver fra begynnelsen av.  Klubbens medlemsmasse har steget ganske bra, og i løpet av 2011 passerte vi for første gang 100 medlemmer. Klubben har treninger både på Bryne ungdomskole og Vigrestad storskule