Gradering

Hva er gradering?

På slutten av hver treningsperiode så har man muligheten til å gå opp til gradering (belteprøve). Dette er vanligvis til påske, sommer og jul (sommerleir kommer eventuelt i tillegg). Her skal man vise frem hva man har lært foran en eksaminator. Klubben følger det fastsatte pensumet til NTN som dere finner i undervisningsbøkene. Det er forskjellig pensum (og beltegrader) for barn, ungdom og voksne. Dette slik at graderingen tilpasses aldersgruppen. For oversikt over de ulike beltegradene se fil under.

Graderingen koster kroner 300,- og betales før man går opp til gradering. For grader på svart belte gjelder egne regler og priser.

Gradsystemet

NTNs gradsystem er delt inn etter alder - barn, junior og senior. 

Barn: går på barneskolen.

Junior: går på ungdomsskolen.

Senior: går på videregående eller eldre.

Graderingskrav

GUP- og DAN-graderinger

Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt.

 

FARGEDE BELTER:

Hvitt - blått belte (10. gup - 4. gup):

Man kan gradere seg 3 ganger per år (påske, sommer og jul) pluss en av NTNs offisielle sommerleirer.
NB! Det kalenderåret man går opp til blått belte kan man gradere seg 2 ganger per år pluss en av NTNs offisielle sommerleirer.

Eksempel:
Man graderer seg til 4. gup blått belte til påske. Man må da stå over gradering til sommeren, men man kan gradere seg på en av NTNs offisielle sommerleirer og til jul.

 

Fra blått belte til og med 1. gup-2 

Her kan man gradere seg 2 ganger per år pluss på en av NTNs offisielle sommerleirer. I de aller fleste tilfeller vil det si at man står over gradering til påske, men ellers graderer seg som normalt.

 

SORT BELTE:

Graderingskrav for Dan-graderinger i NTN
August 2021

 

Krav til 1. Dan

1. Minimumstid

a) Innehatt 1. Gup-2 i ett treningssemester (høst eller vår).
b) Total treningstid 4 år (8 treningssemestre).

2. Nasjonale kurs NTN

a) Gjennomført NTN Instruktørkurs 1.
b) Gjennomført NTN Instruktørkurs 2.
c) Gjennomført NTN Instruktørkurs 3.
d) Gjennomført NTN Instruktørkurs 4 inkl. førstehjelp.
e) E-læring NIF antidoping  https://renutover.no. Levere kursdiplom som vedlegg til søknad.

3. Annet

a) Levert signert praksisrapport som hjelpeinstruktør. Minimum 20 økter á 1 time.
b) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
c) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

Eksempel 1:
Man graderer seg til 1. Gup-2 til sommeren. Man kan ikke gradere seg på sommerleiren, men må vente til jul.

Eksempel 2:
Man graderer seg til 1. Gup-2 på sommerleir. Man kan gradere seg til 1. Dan til jul, da man har hatt graden i ett treningssemester.

 

Krav til 2. Dan

1. Minimumstid og alder

a) Må ha tatt 3 del-grader på 1. Dan.
b) Total treningstid som 1. Dan: 2 år.
c) Tidligst det året man fyller 16 år.

2. Nasjonale kurs NTN

a) Gjennomført NTN Instruktørkurs 5.
b)  Nasjonalt dommerkurs.

3. Annet

a) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
b) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

Krav til 3. Dan

1. Minimumstid og alder

a) Må ha tatt 3 del-grader på 2. Dan.
b) Total treningstid som 2. Dan: 3 år.
c) Tidligst det året man fyller 20 år.

2. Nasjonale kurs NTN

a) Gjennomført NTN Instruktørkurs 6.
b) Gjennomført NTN Instruktørkurs 2 som 2. Dan.
c) Gjennomført NTN Instruktørkurs 3 som 2. Dan.
d) Gjennomgått NIFs e-læringskurs om grensesetting i trener-utøver relasjon

3. Annet

a) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
b) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

Krav til 4. Dan

1. Minimumstid og alder

a) Må ha tatt 3 del-grader på 3. Dan.
b) Total treningstid som 3. Dan:
- 4 år som ansvarlig instruktør eller avdelingsleder i en NTN klubb.
- 5 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.
- 6 år som vanlig aktiv medlem i en NTN klubb.
c) Tidligst det året man fyller 25 år.

2. Nasjonale kurs NTN

a) Gjennomført NTN Instruktør 7.
b) Gjennomført NTN instruktør 4. og 5. som 3.Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

a) Gjennomført ett IIC som 3. Dan.
b) Gjennomført ITF e-kurs - Internasjonal instruktør eksamen.

4. Annet

a) Gyldig ITF undervisningslisens (Plaque) i søknadsåret.
b) Vist regionalt engasjement som 3. Dan.
c) Deltatt på minimum én sommerleir i Surnadal som 3. Dan.
d) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
e) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.
 


Krav til 5. Dan

1. Minimumstida) Total treningstid som 4. Dan:
- 5 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
- 6 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.
- 7 år som vanlig aktiv medlem i en NTN klubb.

2. Nasjonale kurs NTN

a) Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 4. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

a) Gjennomført ett IIC som 4 Dan.
b) Gjennomført ett IUC

4. Annet

a) Gyldig ITF plaque i alle årene som 4. Dan.
b) Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 4. Dan.
c) Deltatt på minimum to NTN sommerleirer i Surnadal som 4. Dan.
d) Deltatt på minst 3 seniormøter som 4. Dan.
e) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
f) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

Krav til 6. Dan

1. Minimumstida) Total treningstid som 5. Dan:
- 6 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
- 7 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.
- 8 år som vanlig aktiv medlem.

2. Nasjonale Kurs

a) Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 5. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

a) Gjennomført ett IIC som 5 Dan.
b) Gjennomført ett av følgende kurs:
      - ITF Kids Course
      - ITF Adapted Course
      - ITF Harmony Course

4. Annet


a) Gyldig ITF plaque i alle årene som 5. Dan.
b) Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 5. Dan.
c) Deltatt på minimum 3 NTN sommerleirer i Surnadal som 5. Dan.
d) Deltatt på minst 4 seniormøter som 5. Dan.
e) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
f) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

Krav til 7. Dan

1. Minimumstida) Total treningstid som 6. Dan:
- 7 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
- 8 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.

2. Nasjonale Kurs

a) Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 6. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

a) Gjennomført to IIC som 6. Dan.
b) Gjennomført to av følgende kurs (som man ikke har fra før):
      - ITF Kids Course
      - ITF Adapted Course
      - ITF Harmony Course

4. Annet

a) Minimum alder 40 år.
b) Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 6. Dan.
c) Gyldig ITF plaque i alle årene som 6. Dan.
d) Deltatt på minimum 3 NTN sommerleirer i Surnadal som 6. Dan.
e) Deltatt på minst 5 seniormøter som 6. Dan
f) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
g) Fremlegge en avhandling på minst 6 sider (engelsk).
h) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.
i) Godkjenning fra NTN (letter of approval).

 

Krav til 8. Dan

1. Minimumstid

a) Total treningstid som 7. Dan:


- 8 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
- 9 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.

2. Nasjonale Kurs

a) Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 7. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

a) Gjennomført to IIC som 7. Dan.

4. Annet

a) Gyldig ITF plaque i alle årene som 7. Dan.
b) Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 7. Dan.
c) Deltatt på minimum 3 NTN sommerleirer i Surnadal som 7. Dan.
d) Deltatt på minst 5 seniormøter som 7. Dan.
e) Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
f) Fremlegge en avhandling på minst 6 sider (engelsk).
g) Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.
h) Godkjenning fra NTN (letter of approval).

NB! For gradene fra og med 4. Dan kan det i en overgangsperiode frem til 2024 gis enkelte unntak med hensyn til internasjonale kurs (ikke IIC – de er obligatoriske). Eksamenskommisjonen kan også, etter søknad, gjøre unntak fra enkelte nasjonale krav når det foreligger særlige omstendigheter.

 

Søknadsprosedyre til 4. Dan og høyere Dan-grader

1. Alle som har oppfylt sin minimumstid og tilfredsstiller alle formelle krav beskrevet i  ”Graderingskrav for Dan-graderinger” må på eget initiativ søke eksamenskommisjonen om tillatelse til å få gå opp til gradering i NTN. 

2. Søknaden må sendes eksamenskommisjonen minst 6 måneder før terminfestet gradering skal finne sted. Søknaden sendes til: master@ntkd.no

3. Svar på søknad sendes kandidaten senest 4 måneder før terminfestet gradering. Ved positivt svar må kandidaten registrere seg digitalt i NTNs søknadssystem for sortbelter.

Sortbeltesøknad

I påvente av nytt system for sortbeltesøknader på den nye nettsiden til NTN, bruker vi fortsatt de gamle nettsidene for akkurat dette. 

Følg linken for å komme til det gamle systemet for sortbeltesøknader: Sortbeltesøknad.

For å logge inn i det gamle systemet, må dere bruke følgende brukernavn og passord:

Brukernavn: ntkd
Passord: ntkdold